http://eec.bncc.ac.th

ฐานข้อมูลบุคลากร(รัฐบาล)

จังหวัดสถานศึกษาผู้บริหารผู้สอนก.พ.ลูกจ้างประจำพนักงานราชการพนักงานราชการครูลูกจ้างชัวคราวทำหน้าที่สอนลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมด
ฉะเชิงเทราวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา463010004541163
ฉะเชิงเทราวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา463010004541163
ฉะเชิงเทราวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)4280032231878
ฉะเชิงเทราวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา319120021147
ฉะเชิงเทราวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา56014271438131
ฉะเชิงเทราวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา370001262452
ฉะเชิงเทราวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม4100017133368
ฉะเชิงเทราวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง27000862851
ชลบุรีวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ599340185853240
ชลบุรีวิทยาลัยเทคนิคพัทยา517000252840115
ชลบุรีวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี594210033642192
ชลบุรีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี432112011556
ชลบุรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)4162011422362
ชลบุรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี554110132645145
ชลบุรีวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี42501027112180
ชลบุรีวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม2110201392663
ระยองวิทยาลัยเทคนิคระยอง6101290610072296
ระยองวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด55000141025
ระยองวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย5910011383195
ระยองวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง4110009203175
ระยองวิทยาลัยการอาชีพแกลง390001071645